EAมอบชุดความดันลบแบบติดตั้งถาวรจำนวน 8 ชุดให้รพ.ตำรวจ

ผู้ชมทั้งหมด 461 

กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตระหนักถึงความรุนแรงในการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ และห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรค จึงร่วมสนับสนุน “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดหาชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 20 ชุด แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ซึ่งกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ (EA) นำโดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 8 ชุด มูลค่า 240,000 บาท แก่พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) และคณะ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็ว