EA รับรางวัล Innovative Company จากผลงานเรือโดยสารไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 1,309 

EA รับรางวัล Outstanding Innovative Company จากผลงาน MINE SMART FERRY เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบและสร้างโดยฝีมือคนไทย 100% ในงาน SET Awards 2021

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปีนี้ SET Awards มอบรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรมให้แก่ EA โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

EA พัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY เพื่อลดมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง พร้อมยกระดับการเดินทางทางน้ำของประชาชนในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด Corporate Social Innovation ไม่ก่อมลพิษ แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery) ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับยานยนต์ไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) ประเภทรถยนต์ของบริษัทฯ มาต่อยอด และพัฒนาเป็นเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% โดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 kWh ผสานเทคโนโลยีการอัดประจุ Ultra Fast Charge ของ EA Anywhere ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที เป็นการตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมพลิกโฉมการขนส่งสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษและฝุ่น PM2.5

อีกทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร “บริษัทฯ มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น EA Anywhere ให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเส้นทาง เวลาเรือเทียบท่าแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งใช้ระบบบัตร EMV Contactless ในการรับชำระค่าโดยสารผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับทั้งบัตรเดบิต และบัตรเครดิต (Europay, Mastercard, Visa) ของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ Contactless ช่วยให้ผู้โดยสารในยุคสังคมไร้เงินสดทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาซื้อตั๋ว พร้อมจัดทำบัตร HOP ซึ่งเป็นบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ชำระค่าโดยสารของเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรเดบิต และบัตรเครดิต เช่น นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ