EA ร่วมสร้างอุตสาหกรรมใหม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ผู้ชมทั้งหมด 383 

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืนของ EXIM BANK ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี

ในโอกาสนี้ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (AMITA) บริษัทในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานที่ทันสมัยและครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นโรงงานแบตเตอรี่แห่งแรกที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้นำมีการเสนอแนวทางการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) รวมทั้งสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน มุ่งให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ตามเป้าหมายของประชาคมโลกอย่างยืน