EGCOลุยพลังงานทดแทนเต็มสูบเพิ่มเป้าเป็น30%

ผู้ชมทั้งหมด 837 

EGCO ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ขณะธุรกิจบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปลูกค้าชะลอลงทุน เหตุผลกระทบโควิด-19

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO (เอ็กโก กรุ๊ป) เปิดเผยว่า ธุรกิจ Solar Solution Provider ที่มีเป้าหมายให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และระบบโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจรนั้นในปัจจุบันลูกค้าหลายรายที่เคยเจรจากันไว้ได้ชะลอแผนการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปออกไปก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ลูกค้าชะลอการลงทุน

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นทาง EGCO ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้าที่มาใช้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปราว 200 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้ล้มเลิกแผนดำเนินธุรกิจ Solar Solution Provider เนื่องจากในอนาคตมองว่ายังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ เพียงแต่รอความพร้อมของลูกค้าก่อน

ขณะเดียวเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงพลังงานที่มีแนวคิดเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2022) 40-45% และเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของโลกที่ให้ความสำคัญด้านพลังงานสะอาด EGCO ก็ได้ปรับเป้าหมายจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 30% จากเป้าหมายเดิม 25% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ภายในปี 2573

ส่วนอีก 75% จะเป็นกำลังการผลิตจากพลังงานฟอสซิล และธุรกิจใหม่ จากปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ที่ 22-23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตามสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของ EGCO ก็มีโอกาสที่จะปรับเป้าหมายมากกว่า 30% แต่จะขอดูสัดส่วนพลังงานทดแทนที่จะเข้ามาในปีนี้ก่อน

อนึ่งปัจจุบัน EGCO มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,016 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 29 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,695 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 321 เมกะวัตต์ เป็นการลงทุนใน 8 ประเทศ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ EGCO ยังมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ต่อยอดการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการในไตรมาส 4/2564 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ลักษณะ Smart and Green Industrial Estate