EGCOเสนอรัฐบรรจุโรงไฟฟ้าขนอม1,600MWในพีดีพี

ผู้ชมทั้งหมด 490 

EGCO เสนอกระทรวงพลังงานบรรจุโรงไฟฟ้าขนอม กำลังการผลิตรวม 1,600 เมกะวัตต์ ในแผนพีดีพี 2022 ส่วนขยาย 1,000 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้า BLCP เตรียมพร้อมทุกด้านรอเพียงรัฐบรรจุในแผน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO (เอ็กโก กรุ๊ป) เปิดเผยว่า บริษัท ได้นำเสนอกระทรวงพลังงาน พิจารณาแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 ยูนิต  ยูนิตละ 800 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,600 เมกะวัตต์ บรรจุในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2022) เพื่อเสริมความมั่นคงกำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าขนอมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ระบบสายส่ง จะถือเป็นการใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐมีอยู่อย่างคุ้มค่า ซึ่งการลงทุนจะส่งผลให้มีต้นทุนต่ำในการสร้างโรงไฟฟ้า ที่สำคัญมีความพร้อมของชุมชน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 อยู่แล้ว และเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่มายาวนาน

อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 5 นั้นอาจจะดูสูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง 2-3 ปีนี้ แต่ตนมองว่าในอนาคตหากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย เชื่อว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้จะกลับมาฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เติบโตขึ้น ดังนั้น คงไม่เสียหายหากภาครัฐจะบรรจุโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 5 ไว้ในช่วงปลายแผน PDP 2022 แม้ในปัจจุบันประเทศมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin: RM) ในระดับสูงราว 40% ของกำลังการผลลิตไฟฟ้ารวมก็ตาม

ส่วนโรงไฟฟ้า BLCP ที่จ.ระยองนั้นมีศักยภาพความพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตได้อีก 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงาไม่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน(ใหม่)เข้าระบบเพิ่มเติมในส่วนของโรงไฟฟ้า BLPC ก็พร้อมที่จะลงทุนเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก่อสร้างได้ทันที หากกระทรวงจะบรรจุอยู่ในแผน PDP 2022 โดยในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ามีศักยภาพทั้งด้านระบบส่งไฟฟ้า และตั้งอยู่ไม่ไกลจากระบบจ่ายก๊าซฯ แต่ก็ยอมรับว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกปัจจุบันนั้นมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากพอที่จะซัพพอร์ตความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว

อนึ่งโรงไฟฟ้า BLCP  ปัจจุบันเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่าง EGCO ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 50% และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ถือหุ้นในสัดส่วน 50%  เป็นโรงไฟฟ้า IPP พลังความร้อนจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ตั้งอยู่ใน จ.ระยอง มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย 1,346.50 เมกะวัตต์ หรือมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโก กรุ๊ป อยู่ที่ 673.25 เมกะวัตต์ มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หน่วยที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2549 และหน่วยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2550 ซึ่งในมีศักยภาพที่จะรองรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BLCP ส่วนขยายได้อีก 1,000 เมกะวัตต์ในอนาคต หากภาครัฐพิจารณาบรรจุลงในแผน PDP