EGCO ชี้แจงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 901 

EGCO ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและกระแสข่าวเกี่ยวกับการรั่วซึมของน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ยืนยันเป็นกรณีปกติที่สามารถพบได้ในช่วงที่เขื่อนเริ่มมีการกักเก็บน้ำ ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลัก โครงสร้างเขื่อนมีความแข็งแรงและปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO (เอ็กโก กรุ๊ป) ในฐานะผู้ถือหุ้น 25% ของโครงการดังกล่าว ขอชี้แจงว่า กระบวนการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) อาจทำให้มีน้ำแทรกตัวผ่านช่องเล็กๆ ของชั้นดินและชั้นหินด้านข้างตัวเขื่อนในบางจุดนั้น เป็นกรณีปกติที่สามารถพบได้ในช่วงที่เขื่อนเริ่มมีการกักเก็บน้ำ ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักหรือความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อน ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด โดยโรงไฟฟ้า “น้ำเทิน 1” ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

เอ็กโก กรุ๊ป ขอยืนยันว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” กำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 644.30 เมกะวัตต์ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างเขื่อนมีความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date – COD) ภายในเดือนสิงหาคม 2565