EleX by EGAT ขุมพลังรถ EV ต้อนรับมินิคาราวานเที่ยวภาคตะวันออกแบบใส่ใจไร้คาร์บอน

ผู้ชมทั้งหมด 656 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้มินิคาราวาน EV “สบ๊ายสบาย สไตล์ราย็องฮิ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charger ขนาด 100 kW จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวจ่าย ซึ่งรองรับการอัดประจุในรูปแบบ CCS และ Chademo และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW จำนวน 2 เครื่อง รองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้ถึง 4 คัน เพื่อเติมพลังก่อนการท่องเที่ยวภาคตะวันออก เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-ระยอง ในแบบ Low Carbon และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT มีจำนวน 67 สถานี และสถานีในเครือข่ายอีก 10 สถานี ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมเปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ผ่าน Application “EleXA” สร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ EV ตลอดทุกการเดินทาง