GGC คว้ารางวัลเดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ และสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ เวที CEO Econmass Awards 2023

ผู้ชมทั้งหมด 268 

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้รับรางวัลเดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ และสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ สาขาสินค้าอุตสาหกรรม จาก “โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566” หรือ CEO Econmass Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลสุดยอดซีอีโอนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคมทุกภาคส่วน ทั้งนี้นักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชน มีความโดดเด่นในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ยึดมั่นในจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ GGC เปิดเผยว่า GGC ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนพร้อมสร้างสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business” สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่โดดเด่นและเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนถึงการเป็นต้นแบบความสำเร็จในการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรแล้ว ยังนับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารและพนักงาน GGC ทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อน GGC ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสู่สาธารณชนภายนอกอีกด้วย