“GC” จับมือ “แสนสิริ” จัดจุดทิ้งขยะรีไซเคิลแบบไดรฟ์ทรู ใช้ “YOUเทิร์น” ทำให้การแยก การทิ้งเป็นเรื่องง่าย

ผู้ชมทั้งหมด 365 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ “YOUเทิร์น” หรือระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดแยก ทิ้ง ระบบโลจิสติกส์ และการรีไซเคิล อัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก จับมือกับแสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาฯชั้นนำของไทยและผู้นำด้านการสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เปิดตัว “Drive-Thru Recycling Station” หรือจุดทิ้งขยะรีไซเคิลแบบไดรฟ์ทรู ที่ Sansiri Backyard ใน T77 Community ในรูปแบบของ Installation ที่ความรู้เรื่องการแยกขยะแบบเข้าใจง่าย รณรงค์ให้ลูกบ้านแสนสิริแยกขยะได้ถูกประเภทและถูกวิธีในถังขยะสีที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน โดยแบ่งตามประเภทของขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก PET ขวดพลาสติก HDPE ถุงพลาสติกยืด กระป๋องอลูมิเนียม และ ขวดแก้ว

ด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู”  YOUเทิร์น เริ่มตั้งแต่แยกและทิ้งขยะพลาสติกในมืออย่างถูกวิธี  โดย “YOUเทิร์น” จะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกอีกครั้ง เชื่อมต่อการขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลมาตรฐานระดับโลก ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด (Food Grade) ของ GC เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะพลาสติกทุกชิ้นที่ทุกคนตั้งใจมาทิ้งกับเรา จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม กลับมาสร้างประโยชน์แทนการฝังกลบ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน

YOUเทิร์น จะตั้งที่จุดทิ้งขยะรีไซเคิลแบบไดรฟ์ ทรู Sansiri x GC : Drive-Thru Recycling Station ตั้งแต่วันนี้ – มิถุนายน 2566 ที่ Sansiri Backyard  ในโครงการ T77 community