GC ดึงพันธมิตรชั้นนำจัดงาน Symposium 2022 ผลักดันความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero

ผู้ชมทั้งหมด 394 

GC จับมือผู้นำทางความคิด ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ จัดงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero ร่วมต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่เป้าหมาย Net Zero ชู 3 ไฮไลท์ เวทีพลังความคิด กิจกรรมสายกรีน และ Net Zero City  เพื่ออนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล จัดงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” การประชุมระดับนานาชาติที่รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เป็น ปีที่ 3 ระดมพล 40 ผู้นำทางความคิดชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และสตาร์ทอัพ มาร่วมคิด แชร์ และต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

โดย นายวราวุธ กล่าวว่า การจัดการกับวิกฤตโลกร้อนในทุกมิติ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องจัดการ ขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC Nationally Determined Contributions) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 40% ภายในปี 2573 แบ่งส่วนสัดการจัดการภายในประเทศเป็น 30% และจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 10% และได้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเร่งกำลังพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) อย่างจริงจัง รัฐบาลได้ริเริ่มระบบการเงินสีเขียว (Green Finance) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคสังคมธุรกิจต่อไป

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

GC จึงได้จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เราเชื่อว่า งานในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน Together to Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป

GC ได้นำหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตลอดจนริเริ่มโครงการและนวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากมาย แม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาดและการค้าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข

สำหรับปีนี้ GC จึงได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้า “Together To Net Zero” หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำ ซึ่ง GC ขับเคลื่อนการทำงานด้าน Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติ พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ด้วยแนวคิด “Together To Net Zero” GC พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ มีการสร้าง Platform เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่จับต้องได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และอัพไซเคิลเพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกับพันธมิตร

ทั้งนี้ ปีนี้GC ฉลองการจัดการประชุมด้านความยั่งยืนระดับโลกปีที่ 3 ด้วย3 ไฮไลท์หลัก ประกอบด้วย

  1. เวทีพลังความคิด งานเดียวที่รวมพลังผู้นำทางความคิดระดับท็อปของเมืองไทย  ซีอีโอบริษัทชั้นนำระดับโลก สตาร์ทอัพชั้นนำ และคนดังหัวใจสีเขียว มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไอเดียสู่เป้าหมาย Together To Net Zero
  2. กิจกรรมเวิร์กช็อปสายกรีน ชวนคนกรุงมาครีเอทปลูกผักในเมือง อิ่มได้ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
  3. การจัดแสดงด้านความยั่งยืนสุดล้ำ Net Zero City  จำลองการใช้ชีวิตในเมืองแห่งอนาคต ที่จะได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ

รวมถึง การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) ผ่านการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของ GC มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนอันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง และก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

โดย GC ร่วมกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำจัดสุดยอดปรากฏการณ์ Symposium ด้านความยั่งยืนแห่งปี ซึ่งจัดแบบไฮบริดให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2022 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน หรือดูแบบออนไลน์ได้ที่ Facebook:GC และ YouTube:GC