GC ประกาศลงทุนใน  Interface Polymers สตาร์อัพอังกฤษ เสริมสมรรถนะพลาสติกขั้นสูงหนุนรีไซเคิล

ผู้ชมทั้งหมด 480 

GC Ventures เข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ Interface Polymers ประเทศอังกฤษ ผู้พัฒนาสารเติมแต่งสมรรถนะสูงสำหรับพลาสติกขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการรีไซเคิล สร้างความแข็งแกร่งให้กับ GC  และ allnex ในด้านโพลิเมอร์สสมรรถนะสูงและการรีไซเคิลพลาสติก หนุนเพิ่มโอกาสและศักยภาพในกระบวนการผลิต

GC Ventures (GCV) ในฐานะบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ดำเนินการลงทุนใน Interface Polymers Limited (IPL) ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษ การลงทุนในครั้งสำคัญนี้ถือเป็นการขยายแนวการทำธุรกิจใหม่ให้กับ GC Group ในการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในด้านการรีไซเคิลพลาสติกให้ยั่งยืนด้วยสารเติมแต่งโพลิเมอร์สภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า Polarfin® ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) หรือโพลิโพรพิลีน (PP) สามารถผสมเข้ากับพลาสติกต่างๆ ได้ เช่น พลาสติกใส (PET)  พลาสติกพีเอ หรือไนลอน (PA) พลาสติกใสแบบยืด  (Ethylene vinyl alcohol : EVOH) และพลาสติกชนิดอื่นๆ ด้วย คุณสมบัติที่กล่าวมานี้ จะช่วยลดปัญหาการรีไซเคิลพลาสติกชนิดต่างๆ  ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ให้สามารถนำมารีไซเคิลรวมกันได้ ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหากระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของสารเติมแต่งภายใต้สัญลักษณ์การค้า Polarfin® ที่พัฒนาขึ้นมาโดย Interface Polymers  จะช่วยทำให้กระบวนการรีไซเคิลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น และทำให้การยึดเหนี่ยวระหว่างพื้นผิวกับพลาสติกชนิดต่างๆ สี และกาว ให้ดีขึ้นอีกด้วย

นายคาเมล รามดานี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรมและบริหารนวัตกรรม ของ GC กล่าวว่า “ปัจจุบัน ความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราในหลายๆ ด้าน  การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับกระบวนการบริหารจัดการขยะพลาสติก การรีไซเคิล และการอัพไซคลิง (Upcycling) แบบครบวงจรเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับการใช้พลาสติกให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นต่อไป”   

นายรอสส์ บากลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Interface Polymers  (IPL) กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่มี GC และallnex มาเป็นผู้ลงทุน และเป็นพันธมิตรที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้โพลิเมอร์สเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของมนุษย์ เราตระหนักดีว่าเราคงไม่สามารถบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพียงฝ่ายเดียว เราจึงความสำคัญกับการนำทรัพยากร และพลังงาน กลับมาใช้ใหม่ และอาจรวมไปถึงการทำให้วัสดุมีความคงทนแข็งแรง ใช้ได้ตลอดไปอีกด้วย  โพลิเมอร์สเป็นวัสดุที่มีเอกลักษณ์ ผลิตได้จากทรัพยากรในธรรมชาติ และจากมันสมองของมนุษย์ โพลิเมอร์สมีค่ามากกว่าที่จะปล่อยให้กลายเป็นของเสีย ดังนั้น สารเติมแต่งภายใต้สัญลักษณ์การค้า Polarfin® จะช่วยให้โพลิเมอร์สสามารถสร้างประโยชน์ให้เราต่อไปได้ ในอนาคตอีกหลายชั่วอายุคน”

นายเบนัวต์ เดอ เบคเกอร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์นวัตกรรมและความยั่งยืน allnex กล่าวว่า allnex ซึ่งเป็นบริษัทใน GC Group ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในด้านการวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นกับ Interface Polymers เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อสรรค์สร้างทางเลือกในการรีไซเคิลให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

“เทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของ IPL กำลังเปิดโอกาสใหม่ให้อนาคตของพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ในโลกซึ่งหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้กลายเป็นหัวใจในการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของนวัตกรรมไปแล้ว”