GC ผนึก คุราเร่ และซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เปิด รง.ผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ในEEC

ผู้ชมทั้งหมด 387 

คุราเร่ จับมือ GC และซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เปิดโรงงานผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี หวังพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัท คุราเร่ จำกัด ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดโรงงานภายใต้ชื่อบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ EEC โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน ณ การนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์(ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้สนับสนุนและตอบโจทย์ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดระยองพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการรองรับการลงทุน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและประเทศไทย เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างโอกาสในการทำงานการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

นายฮิโตชิ คาวาฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คุราเร่ จำกัด กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงาน คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ แล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้เป็นผลสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมถึงหน่วยงานของภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ร่วมกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้อย่าง GC และ Sumitomo ธุรกิจไอโซพรีนเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่หวังไว้เป็นหนึ่งในเสาหลักของการเติบโต คุราเร่ จีซี (KGC) จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่ไอโซพรีนเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดหาทั่วโลก และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า การดำเนินโครงการฯ นี้ นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งยังมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โรงงานดังกล่าวเกิดจากการผสานความแข็งแกร่งของ partner แต่ละรายเข้าด้วยกัน เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรคนสำคัญ จะทำให้ KGC เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

“GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน ภายใต้สมดุลระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มุ่งสู่ Low Carbon Business สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

นายโยชิยูกิ ซากาโมโตะ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การร่วมทุนของ 3 บริษัทนี้ เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ Sumitomo Corporation ในเรื่องของการสร้างคุณค่าและความยั่งยืน ความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ Kuraray และ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและโลกในนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านโครงการนี้ Sumitomo Corporation จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด เป็นการร่วมลงทุนของ 3 บริษัท ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ บริษัท คุราเร่ จำกัด, GC และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท คุราเร่ จำกัด เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูง ในการผลิตพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ Super Engineering Plastic Polyamide 9T (PA9T) ภายใต้แบรนด์ “GENESTAR” และยางเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ภายใต้แบรนด์ “SEPTON”, GC เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักและสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ที่มีเครือข่ายทางการตลาดระดับสากล ซึ่งจะช่วยในการขยายตลาดสู่ทั่วทุกภูมิภาค

สำหรับ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี โดยได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวระยอง โดยคิดสัดส่วนการจ้างงาน เป็นชาวระยองกว่า 60 % ของจำนวนพนักงาน