GC เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 22-29 มิ.ย.นี้ ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี อายุ 7 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 675 

GC เปิดจองซื้อหุ้นกู้อายุ 7 ปี ระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.นี้ ประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.50%ต่อปี พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิแก่ผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ “AA+(tha)” โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 หรือก่อนหน้านั้น) จองซื้อก่อนในช่วงแรก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 และสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยในช่วงที่สอง วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของ GC ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ตามแนวคิด “GC Chemistry for Better Living” หรือ “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี”  

“เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ GC ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สูงวัยและผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทที่เปิดขายแก่รายย่อยและกลุ่มผู้สูงวัยเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณ และสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วย”

หุ้นกู้ GC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสำหรับรอบการจองซื้อของผู้สูงวัยกำหนดมูลค่าจองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อท่านต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย แต่ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายในรอบการจองซื้อของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถจองซื้อในรอบที่สองนี้ได้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784