GGC ตั้งเป้ารายได้ปี65โตต่อเนื่อง หลังเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน-เสริมการแข่งขัน

ผู้ชมทั้งหมด 625 

GGC วางเป้าหมายปี65 รายได้เติบโตจากปี64 หลังปรับปรุงโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนผลิต เข้มบริหารจัดการสต็อกเพิ่มการแข่งขัน เจาะการตลาดใกล้ชิด ลั่นโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟสที่ 1 เริ่มผลิตเอทานอล ปลายเดือน มี.ค.นี้ หนุนรายได้ตามแผนลงทุน

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผย แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัท ตั้งเป้าหมายจะมีรายได้เติบโตขึ้นจากปี 2564 จากปัจจัยหนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานแล้วเสร็จและช่วยลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบเพิ่มทางเลือกเพื่อเพิ่มการแข่งขัน และด้านการตลาดพยายามประสานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้มการบริหารจัดการสต็อกเพื่อให้เกิดกำไรและลดปัญหาการขาดทุนสต็อกให้น้อยที่สุด

ขณะที่ปีนี้ มีปัจจัยบวกจากทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่ประมาณการณ์ว่า ยังมีอัตราการขยายตัวเป็นบวกจากปีก่อน แต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย กับยูเครน ที่ส่งผลให้ต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นและกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง และอัตราแลกเปลี่ยนยังผันผวน

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ หรือ NBC เฟสที่ 1 มูลค่า 7,500 ล้านบาท ได้เปิดเดินเครื่องการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับฤดูกาลหีบอ้อย ทำให้สามารถเริ่มการหีบอ้อยได้แล้ว 2 แสนตัน และคาดว่าจะเริ่มการผลิตเอทานอลได้ในปลายเดือนมี.ค.นี้ โดยคาดว่าจะหนุนรายได้และEBITDA ตามแผนลงทุนที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ โครงการ NBC ประกอบด้วย โรงงานหีบอ้อยกำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังงานผลิต 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง

สำหรับความคืบหน้าคดีวัตถุดิบคงคลังของบริษัทนั้น  เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งตลิ่งชัน ได้พิพากษาให้คู้ค้า(รายที่ 2) และผู้คำประกับรายแรกชำระเงิน 299.89 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริษัท หากคู่ค้า และผู้ค้ำประกับรายแรกไม่ชำระให้ผู้ค้ำประกันรายที่ 2 ชำระแทน แต่เฉพาะดอกเบี้ยให้ผู้ค้ำประกันรายที่ 2 รับผิดไม่เกิน 60 วันและหากจำเลย ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบ ให้ยึดที่ดินออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นออกขายทอดตลาด

“ยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมภิบาลอย่างเคร่งครัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยึดหลักนี้ขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต”