GGC แจ้งความคืบหน้าคดีกรณีวัตถุดิบคงคลังขาดหาย

ผู้ชมทั้งหมด 403 

GGC แจ้งความคืบหน้าคดีกรณีวัตถุดิบคงคลังขาดหาย ชี้ทั้ง 5 คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ GGC ชนะคดีแล้ว ลุ้นศาลอุทธรณ์ ต่อไป

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยความคืบหน้ากรณีวัตถุดิบคงคลังของ GGC ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 หลังจากที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านคดีความอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้คดีความต่างๆ มีความคืบหน้ามาก โดยขอสรุปดังนี้

ความคืบหน้าคดีอาญา ปัจจุบัน อัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาแล้วจำนวน 3 คดี ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบพยาน ส่วนคดีที่เหลืออยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนเพื่อทำความเห็นสั่งฟ้องต่อไป

ความคืบหน้าคดีแพ่ง กรณีที่ GGC เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย มีอยู่ 5 คดี โดยเป็นคดีที่ GGC ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคู่ค้าที่เข้ามาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัทฯ แต่ส่งมอบคืนวัตถุดิบเพียงบางส่วน หรือที่ GGC ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตผู้บริหาร 2 ราย ที่จัดทำเอกสารที่เป็นเท็จทำให้บริษัทฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย และแก้ไขสัญญาการใช้บริการถังเก็บวัตถุดิบ ที่เป็นการจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคู่ค้าที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วไม่ได้คุณภาพทำให้บริษัทฯ เสียหาย ทั้ง 5 คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ GGC ชนะคดีแล้ว โดย 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และอีก 3 คดี อยู่ระหว่างรอจำเลยจะยื่นฏีกาหรือไม่

กรณีที่ GGC ถูกฟ้องเป็นจำเลย มีอยู่ทั้งสิ้น 6 คดี โดยมีความคืบหน้าของคดีดังต่อไปนี้

คดีที่ บริษัท Asia Capital หรือ ACAP ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ GGC ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ACAP บริษัทฯ ได้ยื่นขออนุญาตฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาของบริษัทฯ ไว้พิจารณา ดังนั้น คดีนี้จึงยังไม่ถึงที่สุด ต้องรอผลคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป

ส่วนคดีแพ่งที่เหลือ เกี่ยวกับการใช้บริการถังและคดีสัญญาขนส่งทางทะเล ศาลชั้นต้นตัดสินให้ GGC ชนะคดี  แต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ส่วนคดีที่บริษัทคู่ค้าที่ GGC และ ก.ล.ต. แจ้งความดำเนินคดีอาญา มาฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ  ปัจจุบันทั้ง 3 คดีอยู่ในระหว่างการสืบพยานของศาลชั้นต้น

ผมขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GGC ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหากรณีวัตถุดิบคงคลังขาดหาย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้คดีแพ่งที่ถูกฟ้องร้องให้ถึงที่สุด  เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นมิต้องให้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายกฤษฎา กล่าวทิ้งท้าย