GPSCคว้ารางวัล Best Green Bond 2020 พิสูจน์ความสำเร็จผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 1,123 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ GPSC ได้รับรางวัลประเภท Best Green Bond : Global Power Synergy 5 billion baht digital green debentures  ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2020-Southeast Asia จาก ดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชีย 

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ (Green Bond) ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Use of Proceeds) ของ GPSC ในครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม่ หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (Waste-to-Energy) ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Finance Framework) ของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม