GPSCจับมือสวทช.ผลิตหน้ากากอนามัยN-Breeze M03มอบให้กับรพ.

ผู้ชมทั้งหมด 862 

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย N-Breeze M03 จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยมี นพ.อรรถพล ศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ GPSC ได้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตหน้ากากอนามัย N-Breeze M03 ที่พัฒนาขึ้นจากแผ่นกรองเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผลิตโดย สวทช. เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อ COVID-19