GPSCมอบอุปกรณ์การแพทย์-อาหารแห้งสนับสนุนรพ.สนามในจ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 612 

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน ถังขยะติดเชื้อ และอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ มูลค่ารวม 109,749 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง โดยมี ภก.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้รองรับบริการผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น