GPSC คว้า สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ ปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 495 

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอด CEO) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและยกย่องผู้บริหารภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจในการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ พิธีดังกล่าวฯ จัดขึ้นที่ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร