GPSC ตั้งบริษัทย่อย รุกลงทุนพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

ผู้ชมทั้งหมด 478 

GPSC จัดตั้งบริษัทย่อย “โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน ” ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ในไต้หวัน ได้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน จำกัด (GRSC TW) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64

ทั้งนี้ GRSC ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และมีทุนชำระเริ่มแรก 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน