GPSC ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานฯ ศึกษาดูงานธุรกิจไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 1,003 

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของ GPSC ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ GPSC ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พร้อมรับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GPSC เกี่ยวกับโครงการวิจัยและแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ G-Cell รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve)