GPSC ปลื้ม “Avaada” ชนะประมูลโซลาร์ฯ ในอินเดีย กำลังการผลิต 421 MW

ผู้ชมทั้งหมด 605 

GPSC ประกาศชัยชนะของ Avaada Energy คว้าโครงการโซลาร์ กำลังการผลิต 421 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตในประเทศอินเดียพุ่งสูงกว่า 5,000 เมกะวัตต์ เดินหน้าสู่เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2573

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) บริษัทในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย โดย GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม GPSC ประสบความสำเร็จในการชนะการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีระบบการเชื่อมต่อ กับ ISTS ขนาด 421 เมกะวัตต์ (DC) ของ REC Power Development and Consultancy’s (RECPDCL)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดำเนินเปิดประมูลแทน Damodar Valley Corporation (DVC)  หน่วยงานของรัฐบาลกลางอินเดีย นับเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลกลางอินเดียให้ความสำคัญ เพื่อจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายในประเทศ

การชนะประมูลครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse auction ซึ่งอวาด้าเสนอราคาที่  2.70 รูปีอินเดีย/กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ (~USD 0.03)  ตามเงื่อนไขการประมูล ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี  โดยแผนการดำเนินโครงการต้องให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 750 ล้านหน่วยต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมภาคครัวเรือน ประมาณ 5 แสนครัวเรือนด้วยพลังงานสะอาด และยังมีส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่า 698,250 ตันต่อปี 

“การชนะการประมูลดังกล่าว เป็นการยืนยันความสำเร็จของ Avaada และ GPSC ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573” นายวรวัฒน์ กล่าว

นาย Vineet Mittal ประธานกลุ่มอวาด้า กล่าวว่า อินเดียเป็นตลาดพลังงานที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศอินเดีย และเป็นเครื่องยืนยันว่าจะพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป  การชนะประมูลในครั้งนี้ นับเป็นชัยชนะที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราให้ความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยี และพัฒนาพลังงานสะอาดในประเทศอินเดีย และสังคมโลก เพื่อตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว