GPSC ส่ง “นูออโว พลัส” เข้าซื้อโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน จ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 527 

GPSC หนุนบริษัทลูก “นูออโว พลัส” เข้าซื้อโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน จ.ระยอง หวังขยายไปสู่โรงงานผลิตขนาดใหญ่ระดับ Giga Factory ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเร็วขึ้น

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) และ GPSC ได้ลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Business Transfer Agreement) กับกลุ่มบริษัท 24M Technologies, lnc (24M) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงแผนในการเข้าซื้อหุ้นใน 24M เพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจแบตเตอรี่และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากมีแผนดำเนินการรวมศูนย์พัฒนาโรงงานหน่วยกักเก็บพลังงาน และต่อยอดความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจแบตเตอรี่ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และใช้ประโยชน์ของโรงงานได้คล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ในแง่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ผ่านผลสำเร็จของการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น เทคโนโลยี 24 M LiforeverÔ ที่เป็นกระบวนการ recycle LFP แบตเตอรี่แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 24M ETOPÔ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความหนาแน่นของพลังงานในชุดแบตเตอรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการลงทุน เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนของกลุ่ม GPSC เพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินการโดย 24M ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง ให้มีความคล่องตัวในการทดสอบ ทดลอง Prototype เทคโนโลยีที่พัฒนา ณ โรงงานแห่งนี้ กระทั่งสามารถทำการตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

นายนาโอกิ โอตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  24M Technologies, Inc. กล่าวว่า การเข้าซื้อโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานในจังหวัดระยองในครั้งนี้ ผ่านทางบริษัท 24M Technologies (Thailand) จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง Nuovo Plus, GPSC และกลุ่ม ปตท. เนื่องจากโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้ง 24M ETOPTM และ 24M LiForeverTM  ซึ่งเราวางแผนที่จะเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการยกระดับกำลังการผลิตสินค้าดังกล่าว เพื่อขยายไปสู่โรงงานผลิตขนาดใหญ่ระดับ Giga Factory ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

สำหรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบัน มีการเร่งวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาโซลูชั่นของการใช้แบตเตอรี่ในสเกลต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเข้าไปลงทุนในบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีจะสร้างความได้เปรียบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ GPSC สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆกับการสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร