GPSC เปิดสำนักงาน GRSC แห่งใหม่ในประเทศอินเดีย

ผู้ชมทั้งหมด 381 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม   ปตท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) บริษัทในกลุ่ม GPSC ซึ่งร่วมลงทุนในสัดส่วน 42.93% ในบริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) หรือ AEPL ในกลุ่มอวาด้า ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย โดยร่วมทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รองรับระบบเศรษฐกิจอินเดียขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายกำลังการผลิตเติบโตสู่ 11 กิกะวัตต์ในปี 2569 พร้อมร่วมพิธีเปิดสำนักงาน GRSC แห่งใหม่ ณ อาคาร COWRKS กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมี นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC ให้การต้อนรับ