GPSC โชว์ 3 ผลงานเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ YSI Return Home ปั้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 443 

GPSC เปิดเวทีต่อยอดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ GPSC YSI ตลอด 5 ปี สู่เวที GPSC Young Social Innovator (YSI Return Home) ปี 2566 ประกาศ 3 ผลงานต่อยอดโครงงานสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บุกตลาดสตาร์ทอัพ หนุนสร้างเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านงานสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ GPSC Young Social Innovator (YSI Return Home) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก โดยเกิดจากการขยายผลและต่อยอดผลงานของเยาวชน หลังจากเข้าร่วมโครงการ GPSC Young Social Innovator (GPSC YSI) ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายโครงการที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมไปพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์จากนวัตกรรมของเยาวชน

การจัดกิจกรรม YSI Return Home ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทีมที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ในโครงการ GPSC Young Social Innovator ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 140 ทีม โดยได้ทำการแข่งขันคัดเลือกผลงานที่มีความพร้อม จำนวน 12 ผลงาน เข้าสู่การนำเสนอแผนงานทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการทำการตลาดและการพัฒนาธุรกิจต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เข้าร่วมรับฟัง ทั้งจากองค์กรธุรกิจ และแหล่งทุนชั้นนำของประเทศ เพื่อคัดเลือกในรอบสุดท้ายให้เหลือ 3 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่

1.ทีมชนะเลิศ ทีมศรราม 1 ชื่อผลงาน ไคโตซานกับการพัฒนาผ้าพื้นเมือง ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

2.ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Better Life Battery ชื่อผลงาน แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์จากขั้วแคโทดถ่านกัมมันต์ข้าวเหนียวที่ผ่านการฉายรังสีและปรับปรุงคุณภาพ ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

3.ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Acheta ชื่อผลงาน Acheta โปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพและรักษ์โลก ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โครงงาน สร้างประโยชน์ทั้งด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เกิดเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการยกระดับคุณภาพทางสังคม พร้อมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อเดินหน้าในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจยุคใหม่ ในการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) ต่อไป