GPSC – CIP โชว์ผลสำเร็จการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 MW ในไต้หวัน

ผู้ชมทั้งหมด 153 

GPSC – CIP โชว์ผลสำเร็จการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 MW ในไต้หวัน รุกพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่อยอดตลาดพลังงานลมภูมิภาคเอเชีย

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 GPSC ได้ร่วมกับ บริษัท โคเปนเฮเกน อินฟราสตัคเจอร์ พาร์ทเนอร์ส หรือ CIP ฉลองความสำเร็จในการพัฒนาโครงการร่วมทุนในพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Changfang and Xidao Offshore Windfarm, CFXD) ขนาดกำลังการผลิต  600 MW (เมกะวัตต์) โดยปัจจุบันได้ติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จครบทั้ง 62 ต้น ได้ตามแผนงาน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการด้านอุปกรณ์เพื่อการผลิตและติดตั้ง โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Supply Chain) นับเป็นการพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างระบบซัพพลายเชนด้านนวัตกรรมพลังงานที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการในอนาคตของ GPSC และ CIP ในภูมิภาคเอเชีย

การดำเนินงานโครงการ CFXD เป็นการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GPSC และ CIP เป็นโครงการแรกในไต้หวัน ที่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ภายใต้เงื่อนไขการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยสามารถติดตั้งกังหันลมด้วยเทคโนโลยี Vestas V174 ขนาดกำลังการผลิตต้นละ 9.6 MW จำนวน 62 ต้น ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 และทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ครั้งแรกในปี 2565 ซึ่งหลังจากการเดินเครื่องทั้งโครงการจะสามารถส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปยังภาคครัวเรือนจำนวน 650,000 หลัง

“โครงการ CFXD นับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญของการพัฒนาโครงการภายใต้การร่วมทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ GPSC ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทีม CFXD และคู่ค้าสำหรับความทุ่มเทในการดำเนินโครงการฯ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้” นายวรวัฒน์ กล่าว