GULFควักตังค์130ล้านซื้อหุ้นPTT NGDเพิ่มเป็น42%

ผู้ชมทั้งหมด 1,541 

GULF ลงทุน 130 ล้านบาทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 2 จากบริษัท ทุนลดาวัลย์ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD เพิ่มเป็น 42%

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย ว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 2 จากบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (CPBE) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท และได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CPBE พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ของ GULF เพิ่มเป็นร้อนละ 42 ขณะที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ถือหุ้นร้อนละ 58

อนึง PTT NGD นั้นได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยปัจจุบันมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย