GULF เผยรฟ. GPD หน่วยที่ 2 กำลังผลิต 662.5 MW จ่ายไฟเข้าระบบ กฟผ.แล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 426 

GULF เผยโรงไฟฟ้า GPD หน่วยที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.แล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 สัญญา 25 ปี

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์พีดี (“GPD”) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด

สำหรับ โครงการ GPD เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle Gas Turbine) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 2,650.0 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปลวกแดง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ หน่วยผลิตที่ 1 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในขณะที่หน่วยผลิตที่ 3-4 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2567 และตุลาคม 2567 ตามลำดับ