GUNKULบุ๊คกำไรขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นกว่า1พันล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 804 

GUNKUL เฮรับทรัพย์จากการขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นมูลค่าขายรวม  2,864   ล้านบาท ส่งผลให้ได้รับกำไรจากการลงทุนเข้ามาในไตรมาส 4/63  กว่า 1,091 ล้านบาท หนุนกำไรปี 63 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเล็งขยายลงทุนใหม่ 150 เมกะวัตต์

นางสาวโศภชา  ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามการซื้อขายไฟฟ้า  75 เมกกะวัตต์ และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์   โดยดำเนินการการขายเงินลงทุน100% ของ East Japan Solar 13 Godo Kaisha (EJS 13) ที่ถือโดย Future Asset Management KK (FAM) และ Gunkul International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ด้วยมูลค่า  9,943 ล้านเยน หรือคิดเป็นมูลค่าขายรวม 2,864 ล้านบาท   และก่อให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินไตรมาส 4/2563  เป็นมูลค่า 1,091  ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้การขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นนั้นส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการนำเงินไปใช้สำหรับลงทุนโครงการใหม่ได้มากกว่า 150 เมกะวัตต์  โดยที่ไม่ต้องใช้เงินส่วนทุนของบริษัทเพิ่ม เพื่อสร้างการเติบโตเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตสู่ 1,000 เมกะวัตต์ในอนาคต ขณะเดียวกันการขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยหนุนต่อผลการดำเนินงานปี 2563 คาดว่า กำไรจะเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน  และทยอยรับรู้รายได้จากมูลค่างานก่อสร้างที่ได้รับไว้แล้วกว่า 8,000 ล้านบาท  

พร้อมกันนี้ยังส่งผลให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2564 ที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุนประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดในมือ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้น  และจะเป็นหลักประกันสำคัญในด้านความเติบโตของ GUNKUL ต่อไป