IRPCคว้า2รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี63

ผู้ชมทั้งหมด 1,635 

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) และนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่บูรณาการระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล  รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น IRPC ได้รับจากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยพัฒนาร่วมกับ “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดย IRPC ผลิตเม็ดพลาสติก พีพี (Polypropylene) ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น และเรียบลื่นทำให้มองเห็นเบ้าขาด้านในขณะทดลองสวมใส่และสามารถปรับแต่งให้พอดีได้มากยิ่งขึ้น

โดยส่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปผลิตเบ้าขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้เช่นเดียวกับคนที่มีร่างกายปกติ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ และนวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากแนวคิดแรงบันดาลใจผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ของบุคลากรของ IRPC ที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและผู้ใช้มีความสุขอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ IRPC มีความภาคภูมิใจคือ “ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ” ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE เกรดพิเศษสีเทา ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงทนทานต่อแสง UV ทนต่อแรงกระแทก รับประกันอายุการใช้งานของวัสดุได้ยาวนานถึง 25 ปี ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10,510 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่าราว 10,000 ต้นต่อปี 

นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด IRPC ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ เพื่อนำมาใช้ในเขตประกอบอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม