IRPCส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง18,000ลิตรให้90วัดสำหรับผู้ประสบภัยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 690 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง 18,000 ลิตร ให้แก่วัดในพื้นที่สีแดงเข้ม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้ว 90 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ตามโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ  ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”

สำหรับวัดที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.irpc.co.th ทางบริษัทฯ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและฌาปนกิจสถาน  ที่ได้รับความเดือดร้อน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม และขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว