IRPCเดินหน้า“เปลี่ยน เพื่อ ปัน”ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวสู้ภัยไวรัสโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 725 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อจัดหาไออาร์พีซี มอบชุด PPE พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้กับ นพ. องอาจ ดีศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่ทำงานหนักตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด -19” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนงานต่างๆ ของ IRPCได้ร่วมกันจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาหาร และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทย เพื่อแทนคำขอบคุณแก่บุคลากรที่ได้เสียสละดูแลสังคมในวิกฤตครั้งนี้