IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามข้อตกลงร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ผู้ชมทั้งหมด 605 

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ IRPC เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ออกสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกันอีกด้วย