IRPC คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ผู้ชมทั้งหมด 860 

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC นำทีมผู้บริหารคว้า 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี  2. รางวัล    ซีเอฟโอยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 3. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4. ประเภทองค์กร  รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020 จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดยใน ปีนี้ Asian Excellence Award ได้ปรับเปลี่ยนการมอบรางวัลเป็นรูปแบบ Digital Ceremony

รางวัลที่ IRPC ได้รับนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการใส่ใจสังคม ชุมชน  สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน