IRPC คว้ารางวัล AREA 2021 สาขา Health Promotion

ผู้ชมทั้งหมด 953 

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 หรือ AREA 2021 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียจากโครงการ IRPC Unite in the fight against COVID-19 ที่ได้ดำเนินการในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

โดยบริษัทฯ ได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว พร้อมกับช่วยเหลือสังคม ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด-19 การสร้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแรงดันลบ อาคารระยองรวมใจพัฒน์ ให้แก่โรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้เป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และสามารถใช้เป็นอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจ หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมดลงแล้ว

การมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบพร้อมผ้าพลาสติกคลุมเตียง ให้แก่โรงพยาบาลระยอง การมอบผ้าสปันบอนด์ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปตัดเป็นชุดใส่ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง การนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ ไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ผ้า Melt blown Fabric หน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ Mask และยังเป็นการตอบแทนสังคมโดยสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย