IRPC ผนึก PC Siam เปิดคลังน้ำมันร่วม เสริมความมั่นคงพลังงานภาคใต้

ผู้ชมทั้งหมด 787 

IRPC ร่วมกับ PC Siam เปิดคลังน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง และคมนาคม เสริมความมั่นคงด้านพลังงานพื้นที่ภาคใต้

นางวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของภาคใต้ของประเทศไทย ที่พร้อมพัฒนาไปสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน IRPC จึงได้ร่วมกับบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด (PC Siam) เปิดคลังน้ำมันร่วม ที่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจะขยายธุรกิจไปยังภาคใต้ของประเทศ นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับทั้งสองบริษัทฯ ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง  และคมนาคม เสริมสร้างเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสนับสนุนการเติบโตให้กับภาคใต้อีกทางหนึ่งด้วย

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเปิดคลังน้ำมันร่วมระหว่าง IRPC และ PC Siam ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการค้าน้ำมันรายย่อยและเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภาคใต้ อีกทั้งช่วยส่งเสริมนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้ดีขึ้น  เป็นการช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาในทุกด้าน และยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายน้ำมันของประเทศและภูมิภาคให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

นางสาวพรทิพย์  เหลืองกำธร รองประธานกรรมการบริหาร พี.ซี.สยาม กรุ๊ป ในนาม บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด กล่าวว่า บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เป็นพันธมิตรที่จะร่วมกันในการเชื่อมโยงตลาดพลังงานสู่ภาคใต้ ที่พร้อมเติบโต และก้าวไปด้วยกันกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานของไทยในระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพและเข็มแข็งอย่างยั่งยืน โดย คลังน้ำมันร่วมแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ เป็นคลังน้ำมันที่ครบวงจร ประกอบด้วย ถังเก็บบรรจุภัณฑ์น้ำมันดีเซล ถังเก็บบรรจุภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 27 ถัง ความจุรวมทั้งหมด 50 ล้านลิตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบการจัดการที่ทันสมัย ทั้งท่าเรือ และระบบการจ่ายน้ำมันทางรถที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล มีมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมันผ่านการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน

สำหรับบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รายเดียวในภาคใต้ ที่สามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นภายในประเทศ หรือนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยเรือขนส่งน้ำมันของกลุ่มธุรกิจในเครือนำน้ำมันมาเก็บไว้ในคลังน้ำมัน ซึ่งจะต้องมีการสำรองน้ำมันตามปริมาณการค้า และกำหนดการค้าขั้นต่ำ 120 ล้านลิตรต่อปี มีคลังน้ำมันทั้งหมด 4 แห่ง คือ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครสวรรค์ และฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นคลังน้ำมันเขตปลอดอากร 2 แห่ง คือคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 ในรูปแบบค้าส่ง บริการจัดส่งโดยรถขนส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปและมีสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้ชื่อ พี.ซี. อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง