IRPC มอบชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้ชมทั้งหมด 664 

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร และคุณพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในชุมชมพื้นที่ใกล้เคียงกองบัญชาการกองทัพเรือและกำลังพลในสำนักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ติดเชื้อเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน