IRPC สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง

ผู้ชมทั้งหมด 778 

คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์ม ท่าเรือและโลจิสติกส์ ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเชือกเรือ ขนาดเส้นรอบวง 8 นิ้ว และน้ำดื่มให้แก่ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหมู่เรือที่ให้ความช่วยเหลือเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง บริเวณห่างจากท่าเรือประจวบ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 20 ไมล์ทะเล  ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง จ.สมุทรปราการ