IRPC ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ

ผู้ชมทั้งหมด 190 

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในเบื้องต้น รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ และเขตลาดพร้าว โดยมี พญ. วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คุณพิศมัย เรืองศิลป์ ผูู้อำนวยการเขตบางเขน และคณะผู้บริหาร จากเขตกรุงเทพเหนือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางเขน “ IRPC ขอเป็นส่วนเล็กๆของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”