IRPC เผยดอกเบี้ยหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล 3.20% – 4.20% ต่อปี เปิดจองซื้อ พ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,148 

IRPC พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) ผ่าน 9 สถาบันการเงิน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 และ 29 – 30 พฤษภาคมนี้ มั่นใจเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ลั่นนำเงินต่อยอดความแข็งแกร่งให้ธุรกิจปัจจุบัน และเดินหน้ารุกธุรกิจใหม่

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า IRPC พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) ประกอบด้วย หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย  3.20% ต่อปี หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย  3.70% ต่อปี หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และ หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ และจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 และ 29-30 พฤษภาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ภาวะการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวนและไม่แน่นอน การลงทุนในหุ้นกู้ของ IRPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ดี ซึ่งให้ผลตอบแทนที่คงที่อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) แนวโน้มลบ (negative) และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านสาขาหรือช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีการให้บริการ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มทางเลือกของการจองซื้อในรูปแบบหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งผู้ลงทุนสามารถถือครองหุ้นกู้ผ่านวอลเล็ต แบบไม่มีใบตราสาร (Scripless Bond) และสามารถซื้อขายได้เรียลไทม์ 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการถือครองบน “วอลเล็ต” ได้ทันที และสามารถทำรายการ ซื้อ/ขายหุ้นกู้ในตลาดรองผ่าน “วอลเล็ต” ได้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย   ธนชาต ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัล สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท  ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th และสามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 หรือ Bualuang mBanking

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือ Krungsri Mobile Application (KMA)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคลจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขา)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือ SCB EASY App

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ Mobile application – CIMB Thai Digital Banking

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555 หรือ Application DIME