IRPC โชว์นวัตกรรม “อาหารเสริมพืช” ช่วยชาวสวนสร้างรายได้ยั่งยืน จ่อดันสู่ธุรกิจใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 1,913 

ถือเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการจัดตั้งโรงงานปิโตรเลียม โรงงานปิโตรเคมี พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ได้จัดตั้งสถานประกอบการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ที่นอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้ขยายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งเกษตรกร นักท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจำนวนมากได้มาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานและจุดประกายความคิดเพื่อนำไปปรับใช้ 

โดยโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ได้บูรณาการองค์ความรู้ และนวัตกรรมของไออาร์พีซี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์นาโน “ปุ๋ยหมีขาว” สูตรใหม่ เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด สละ เป็นต้น

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไออาร์พีซี ได้เข้าไปร่วมดำเนินโครงการ “คลินิกหมอดิน” ศูนย์กลางการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยจัดหาชุดตรวจดิน สำหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ย หรือธาตุอาหาร ได้เหมาะสมกับสภาพดิน โดยกำหนดรับวิเคราะห์และทดสอบดินให้แก่เกษตรกรรายละ 1 ตัวอย่าง  ตลอดการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคลินิกหมอดินจะเปิดเป็นจุดรับดินจากเกษตรกรในพื้นที่ได้นำดินมาเพื่อให้นักวิจัยได้นำกลับมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะทำการลงพื้นที่เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำในการปรับสภาพดิน การใช้ปุ๋ยและการฟอร์มธาตุอาหารในดินต่อไป ถือว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ ทำให้ ไออาร์พีซี สามารถคิดค้น “อาหารเสริมพืช” เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือIRPC ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ โดย ไออาร์พีซี ได้เปิดจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับพืช สูตรแรก “ซิงค์ออกไซด์นาโน” ตรา ปุ๋ยหมีขาว เป็นสูตรนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นร่วมกับชุมชนในโครงการ คลินิกหมอดิน ด้วยการวิเคราะห์สภาพดินและพัฒนาอาหารเสริมสำหรับพืชดังกล่าว  

โดยการนำไปทดสอบอาหารเสริมพืชสูตรซิงค์นาโน กับต้นทุเรียน ด้วยการฝังเข็มบนต้นทุเรียนปรากฏว่า ต้นทุเรียนที่ใกล้จะตายกลับฟื้นคืนชีพ โดยสามารถเห็นผลได้ภายใน 3 วัน ทำให้เกษตรกรสามารถยืดอายุต้นทุเรียน สร้างรายได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามอาหารเสริมพืชดังกล่าว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับพืชไร่ เช่น ข้าว, พืชสวน เช่น ทุเรียน  เงาะ  มังคุด มะนาว และพืชดอก เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น

จากความสำเร็จดังกล่าว ไออาร์พีซี ได้เริ่มจำหน่ายอาหารเสริมพืชสูตรซิงค์นาโน มากว่า 1 ปีแล้วผ่านช่องทางจำหน่ายเว็บไซต์  IRPC และที่สวนยาดา เจ๊บุญชื่น จ.ระยอง โดยจำหน่ายในราคา 1 ลิตร 990 บาท ซึ่งสามารถใช้ในปริมาณ 2 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร หรือฝังได้ประมาณ 50 เข็ม ต่างจากปุ๋ยทั่วไป ที่ต้องใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร  ดังนั้น อาหารเสริมพืชที่ไออาร์พีซีคิดค้นขึ้น จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการจัดซื้อปุ๋ยทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ไออาร์พีซี ได้ขยายผลจากความสำเร็จดังกล่าว ด้วยการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมอาหารเสริมพืชเพิ่มอีก 4 สูตรใหม่ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ โดยคาดหวังว่า จะได้รับใบอนุญาตในเดือน พ.ค.นี้  และสามารถเปิดจำหน่ายได้เร็วสุดช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้  

“โครงการดังกล่าว บริษัท ได้จัดทำขึ้นเป็นโครงการ CRS และคาดหวังว่า จะเห็นการขยายผลต่อไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขยายผลทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงคาดหวังให้สวนยายดาฯ เป็นผู้ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ ผ่านชุมชนไปยังสวนต่างๆ อีกด้วย”

นายกฤษณ์ มองว่า นวัตกรรมอาหารเสริมพืชดังกล่าว ถือเป็นธุรกิจใหม่ของ ไออาร์พีซี แม้ปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าได้ เนื่องจากยังมีขนาดเล็ก แต่ในอนาคตคาดว่าจะขยายการเติบโตธุรกิจต่อไป โดยธุรกิจนี้อยู่ภายใต้บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ ไออาร์พีซี ถือหุ้น 100%

โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ทาง ไออาร์พีซี ยังได้นำโซลาร์ลอยน้ำ เข้าไปติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในสวนช่วงตอนกลางวันได้ปริมาณ 5  กิโลวัตต์ต่อวัน และในอนาคตมีแผนต่อยอดนำนวัตกรรมแบตเตอรี่ ที่กลุ่ม ปตท. ได้วิจัยและพัฒนาเข้ามาติดตั้งร่วมกับโซลาร์ลอยน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

ไออาร์พีซี ยังเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรและพืชผักผลไม้ของจังหวัดระยองที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ได้ โดยผ่านวัฒนธรรมการกิน และการอนุรักษ์มรดกอาหารของท้องถิ่น โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสน่ห์ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ Chef’s table: From farm to function โดยเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว นำเอาผลผลิตจากภาคเกษตรทั้งในและนอกฤดูกาลมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารวัตถุดิบจากสวน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี

สำหรับการพัฒนาสูตรและเมนูอาหาร IRPC ได้ร่วมกับ “เชฟบิว” หรือ  คุณภูเตโช กาญจนกิจติกูล  ซึ่งมีความเข้าใจวัฒนธรรมและวัตถุดิบพื้นบ้านของชาวจังหวัดระยอง  โดยที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการทำงานขับเคลื่อนทางด้านอาหาร เพื่อยกระดับให้จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน The Creative Cities of Gastronomy by UNESCO อีกทั้งการันตีฝีมือการทำอาหารจากการเป็นเชฟโรงแรม 5 ดาวหลายแห่งทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ และผ่านเวทีแข่งขันทำอาหารมาแล้วมากมายรวมถึงเป็นผู้เข้าแข่งขันทําอาหารรายการ “เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย”มาร่วมสร้างสรรค์อาหารกับเครือข่ายเกษตรกร Smart Farming เพื่อพัฒนาเป็น “เมนูใหม่พิเศษเพื่อคุณ” ทั้งเมนูสุขภาพ  เมนูอาหารเป็นยา เป็นต้น

สำหรับเมนูที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เมนูเครื่องดื่มช่วงหน้าร้อน อาทิ  ม็อคเทลมังคุดอัญชัน การนำมังคุดมาบีบคั้นในแบบกรรมวิธีดั้งเดิม คงรสชาติให้ได้มากที่สุดผสมกับน้ำอัญชัน โดยอัญชันและมังคุดมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้ดี ด้านเมนูขนมหวาน เช่น มูสทุเรียนยายดา หวาน มัน  ได้ความอร่อยสดชื่น ส่วนเมนูอาหารคาวเบาๆ เช่น สลัดผลไม้ปลาแห้ง กระทงทองไก่ทุเรียน เมนูนี้เชฟตั้งใจรังสรรค์จากผลไม้แบบผสมผสาน มาจัดเสิร์ฟเป็นสลัดแบบไทยโบราณ เพื่อเพิ่มความสดชื่นและคลายร้อนได้ดี และยังช่วยให้เจริญอาหารได้อีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างชุมชนภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง กับ ไออาร์พีซี ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองที่หลากหลาย ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย