ITELเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน อัพเดทผลงานและนำเสนอข้อมูลบริษัท

ผู้ชมทั้งหมด 903 

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  หรือ ITEL  ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า  เซ็นเตอร์ (Data Center)  ร่วมให้การต้อนรับนักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ITEL ได้เผยแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2564 มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร เสริมแกร่งความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายให้มีโซลูชันที่หลากหลาย  เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม จำกัด (มหาชน)