LNGขาขึ้น!! กกพ.จี้Shipperนำเข้าตามโควต้า64

ผู้ชมทั้งหมด 1,971 

การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 (เปิดเสรีก๊าซธรรมชาติระยะ2) เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อล่าสุดการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้อนุมัติโควต้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 4.8 แสนตันในปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper LNG) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบ ซึ่งจำนวน 4.5 แสนตันนั้นคิดเป็นจำนวนปะมาณ 7 ลำเรือ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการ กกพ. เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางกกพ.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการ Shipper LNG ทั้ง 7 รายให้ส่งรายละเอียดแผนจัดหา LNG ให้ชัดเจน และต้องจองคลังเก็บ LNG ที่มาบตาพุดเทอร์มินอลของปตท. พร้อมชำระเงินค่าเช่าให้ชัดเจนด้วยว่าจะนำเข้ามาปริมาณเท่าไหร่ และจะนำเข้าช่วงไหน เพื่อเป็นการการันตีว่าจะเกิดการนำเข้าจริงตามแผน โดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายละเอียดกลับมาให้ชัดเจนภายไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตามทางปตท.ได้แจ้งต่อกกพ.ถึงความพร้อมของสล็อตเทอร์มินอลที่จะจัดเก็บ LNG ของ Shipper รายใหม่มีสล็อตเทอร์มินอล ว่างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ดังนั้นการนำเข้า LNG ในล็อตแรกจะต้องเริ่มนำเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนเฉลี่ยประมาณ 6.5 หมื่นตัน แต่ก็ต้องรอความชัดเจนของผู้ประกอบการก่อนว่าจะเสนอมาในปริมาณเท่าใด

ทั้งนี้ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่า ในขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการ Shipper LNG รายใดแจ้งรายละเอียดแผนจัดหา LNG ที่ชัดเจนให้กับทางกกพ. มีแต่ผู้ประกอบการ 2-3 รายแจ้งว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์นำเข้าในปี 2564 เนื่องจากราคา LNG ในตลาดจร หรือ Spot LNG ยังอยู่ในระดับสูงเฉลี่ยในระดับ 13 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงต้นปี 2564 ที่มีราคาเฉลี่ยในระดับ 2-4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู และสูงกว่า Pool Gas (ราคาเฉลี่ยของก๊าซในอ่าวไทย+ก๊าซเมียนมา +LNG สัญญาระยะยาวของ ปตท.) จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการ Shipper LNG ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะนำเข้าในช่วงนี้

หาก Shipper LNG ทั้ง 7 รายพร้อมใจกันไม่ต้องการใช้สิทธิ์นำเข้าในปี 2564 ที่ได้โควต้าตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้นำเข้า LNG 4.8 แสนตัน นั้นแหล่งข่าวจากกกพ.ระบุว่า ในแนวทางปฏิบัติคงต้องให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาแทน แต่ทางกกพ.จะต้องลงมติเห็นชอบก่อน ซึ่งหากปตท.เป็นผู้จัดหาในโควต้าดังกล่าว ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการปิโตรเคมี ที่ได้สิทธิ์เป็น Shipper LNG ที่ต้องการนำเข้า LNG ไปใช้ในกิจการของตนเองก็ต้องไปซื้อ LNG กับปตท. ต่ออีกซึ่งก็จะทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

สำหรับผู้ประกอบทั้ง 7 รายนั้นประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด,บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO, บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

การเปิดเสรีก๊าซระยะที่ 2 ผู้ประกอบการ Shipper LNG ทั้ง 7 รายที่ต้องการนำเข้า LNG มาใช้ในกิจการของตนเองจะมีรายใดที่กล้าตัดสินใจนำเข้า LNG ในปีนี้บ้างตามโควต้า ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ LNG ราคาสูง กล้าที่จะแบกรับภาระต้นทุนที่สูงแทนประชาชนที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้า