“Mekha V” ผนึก สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 241 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ Mekha V  และนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัยด้วยเอไออัจฉริยะ ระหว่าง Mekha V และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมีคณะที่ปรึกษาให้เกียรติร่วมภายในงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเอไอตรวจจับด้านความปลอดภัย หรือ Industrial Vision Intelligent System (iVIS) และโซลูชั่นอื่น ๆ ของ Mekha V มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกครูเวรโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ มีการนำร่องติดตั้งกล้อง iVIS ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีไปแล้วและในอนาคตจะมีการพิจารณาขยายผลร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป