Mekha V ส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนให้ Bridgestone

ผู้ชมทั้งหมด 411 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท เมฆาวี จำกัด (Mekha V) และ นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ Mekha V ส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนให้กับ นายโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ นายโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำพันธกิจร่วมในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำสัญญาซื้อใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) จากแพลตฟอร์ม ReAcc ของ Mekha V ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยมาตรฐาน The International REC (I-REC Standard) 

ทั้งนี้ การรับมอบใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Bridgestone เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทางพลังงานที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน