NEX พร้อมส่งมอบ EV Tractors ให้ Yusen Food Supply Chain

ผู้ชมทั้งหมด 187 

NEX พร้อมส่งมอบ EV Tractors ให้ Yusen Food Supply Chain ขนส่ง-กระจายสินค้าอาหารชั้นนำด้วยพลังงานสะอาด 100% หนุน ESG – NET ZERO เต็มพิกัด มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Mr. Koichi Hirose President ของ Yusen Food Supply Chian (Thailand) Co., Ltd. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยินดีที่ได้นำรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า หรือ EV Tractors ของ NEX เข้ามาใช้บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าอาหารชั้นนำให้กับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร เนื่องจากเป็นการขนส่งด้วยพลังงานสะอาด 100% และให้ความสำคัญต่อ Green Logistics ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่น PM 2.5 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

 “Yusen Food Supply Chian และกลุ่มบริษัท Yusen เป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าอาหารชั้นนำ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือกับปัญหาระดับโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นและให้ ความสำคัญกับโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นอันดับต้นๆ พร้อมกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับการให้บริการลูกค้าภายในปี 2050 รวมถึงการเตรียมเปิดตัวบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 เพื่อก้าวเป็นบริษัทฯ โลจิสติกส์และผู้จัดการซัพพลายเชนที่ทั่วโลกพึงพอใจ ทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมยึดถือคำมั่นสัญญา Create Better Connections ของบริษัทฯ ในการเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรต่างๆ การช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน” Mr. Koichi  Hirose กล่าว

ด้าน นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง NEX และ Yusen Food Supply Chian ในการให้บริการขนส่งสินค้าอาหารชั้นนำด้วยพลังงานสะอาด 100% สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคต และสนับสนุนให้ Yusen Food Supply Chian บรรลุเป้าหมายการก้าวสู่บริษัทโลจิสติกส์และผู้จัดการซัพพลายเชนที่ทั่วโลกพึงพอใจ ด้วยกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างโลกและสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น