OR จับมือ การบินไทยบริการเติมน้ำมันอากาศยานมาตรฐาน IATA

ผู้ชมทั้งหมด 502 

OR จับมือ การบินไทย พัฒนาทักษะการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย

นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาทักษะความชำนาญให้บุคลากรของ OR ในการเติมน้ำมันในรูปแบบ IATA Into-Plane Fueling Service Level 2 และได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำมันในเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ ซึ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต ซึ่งใช้เครื่องบินประเภท AIRBUS A320 เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค OR  กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย จากเดิมอยู่ที่มาตรฐาน IATA ระดับ 1 มาเป็นระดับที่ 2 ซึ่งทำให้บุคลากรของ OR มีทักษะในการเติมน้ำมันอากาศยานตามที่ลูกค้าสายการบินต้องการได้ทันที โดยสามารถดำเนินการผ่านแผงควบคุมของเครื่องบินได้โดยไม่ต้องรอนักบินหรือช่างที่เป็นตัวแทนสายการบินมากำกับควบคุมในการเติมน้ำมันอากาศยานทุกครั้ง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสนามบินให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบิน และดึงดูดสายการบินต่างๆ ให้เข้ามารับบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย