OR จับมือ DP Survey เปิดบริการ FIT Auto ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย

ผู้ชมทั้งหมด 409 

FIT Auto ผนึกความร่วมมือกับ DP Survey ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทประกันภัยที่ใช้บริการ DP Survey ในการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย เสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น OR พร้อมด้วย นายจุมพล ริมสาคร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด และ นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ DP Survey ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ธุรกิจด้านยานยนต์ของ OR ที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์แบบเบา (Light Maintenance) และดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทาง กับ DP Survey ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์และความเสียหายทรัพย์สิน ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือเพื่อให้บริการงานสำรวจอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเอาประกันภัย และมีเครือข่ายครอบคุลมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

นายสุชาติ เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR กับ DP Survey ในครั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR ที่เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อสร้าง Ecosystem Partnership รองรับการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัยจากบริษัทที่เป็นลูกค้าของ DP Survey เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่ารถยนต์ของลูกค้ามีสภาพตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังช่วยลดความเสี่ยงรวมถึงความผิดพลาดในการเข้ารับประกันภัย โดยใช้พื้นที่และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บริการ FIT Auto ภายใต้การบริหารของ OR ในการตรวจเช็ก  ตลอดจนได้นำอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีของ DP Survey ที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน

นายจุมพล เปิดเผยว่า บริษัท ทิพยไอเอสบี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมถือหุ้น DP Survey ซึ่งมีภาระกิจหลักในการบริหารจัดการสินไหม การประกันภัยทุกประเภท แบบครบวงจร   ตั้งแต่การสำรวจภัยและประเมินความเสียหายการตรวจสภาพทรัพย์สินก่อนเอาประกันภัย การเรียกร้องคู่กรณี  และการดำเนินการทางกฎหมาย ให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสินไหมทุกประเภท

นายกลพัฒน์ เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ ในการพัฒนาบริการด้านสินไหมครบวงจร DP Survey จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น I-Survey Super App. ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสินไหมรถยนต์  โดยแอปพลิเคขั่นที่พัฒนาจะมีฟังก์ขั่น MVIS (Mobile Vehicle Inspection System) ที่จะช่วยให้งานตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทประกันภัยที่ใช้บริการกับ DP Survey ทาง DP Survey จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ FIT Auto เพื่อเพิ่มจุดบริการให้แก่ลูกค้าของบริษัทประกันภัย

นายไพศาล เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR แล้ว ยังเพื่อเติมเต็มความสะดวกสบาย และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ซึ่งการสร้าง Ecosystem จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น จากการขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างทางเลือกและตอบสนองไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภคนั้นส่งผลให้ OR ก้าวสู่การเป็น One Stop Solution for All lifestyles โดยปัจจุบันศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เปิดให้บริการกว่า 84 สาขาทั่วประเทศ และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการขยายสาขาในปี 2566

ทั้งนี้ OR มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการ FIT Auto และเทคโนโลยีของ DP Survey ว่าลูกค้าที่เข้ารับบริการจะพึงพอใจในการให้บริการ และกลับมาใช้บริการที่ศูนย์บริการ FIT Auto ต่อไปในอนาคต โดยสามารถเข้ารับบริการได้แล้วที่ศูนย์บริการ FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565