OR ผนึก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตลาดใหม่ให้ SMEs ไทย ในปั๊ม PTT Station 

ผู้ชมทั้งหมด 479 

OR จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พา 5 ประเภทธุรกิจ SMEs, SMART Local, Franchise, Food Truck และ MOC Biz Club กว่า 50 ราย บุก PTT Station สาขามีนบุรี (ขาออก) ขายสินค้าจัดเต็ม 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 มี.ค.  – 6 เม.ย. 67 เพิ่มช่องทางกระจายสินค้า ขยายโอกาสทางการค้าให้ SMEs ไทย

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า OR มีนโยบายสนับสนุนให้พันธมิตรโครงการไทยเด็ด สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในสถานีบริการ PTT Station จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จัดงานตลาดสินค้าชุมชน ในกิจกรรม “Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน” ณ สถานีบริการ PTT Station สาขามีนบุรี (ขาออก) นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย  อีกทั้งยังช่วยขยายตลาดทางเลือกให้ผู้บริโภค ตลอดจนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนให้ดีขึ้น โดย OR ได้ร่วมกับ DBD คัดเลือกสินค้าไทยเด็ด อาทิเช่น ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ขนมหวานต้นตำรับเมืองเพชร ข้าวแตนน้ำแตงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ขนมบ้านอุ๋ม ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ ลูกชิ้นปลาระเบิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ยาดมสมุนไพร ชุดผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มาจำหน่าย อีกทั้งยังมีร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในการส่งเสริมของ DBD อีกมากมาย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดกิจกรรม Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน ณ PTT Station สาขามีนบุรี (ขาออก) โดยมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ ให้มีทำเลค้าขายที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน กระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดครั้งแรก โดยมีกำหนดจัดงาน ณ PTT Station สาขามีนบุรี ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก) ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค.67 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค.67 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.67 และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย.67 กรมฯ ได้คัดเลือก 5 ประเภทธุรกิจ จำนวน 50 ราย ได้แก่  SMEs, SMART Local, Franchise, Food Truck และ MOC Biz Club ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ และผู้ประกอบการไทยเด็ด ที่กรมฯ ร่วมคัดเลือกกับ OR  หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าตลอด 4 สัปดาห์ 

ปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมันในสายตาของผู้บริโภคไม่ใช่การเข้าไปเพื่อเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังเป็นเสมือนคอมมูนิตี้มอลล์ในชุมชน จุดนัดพบการเดินทาง จุดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อขายสินค้าของฝากด้วย ซึ่งการจับมือกับ OR จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มอื่น ๆ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าไปจำหน่ายในธุรกิจเครือของสถานีบริการน้ำมัน หรือขยายกิจการในรูปแบบพื้นที่เช่าต่อไป มากไปกว่านั้นยังได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เปิดมุมมองการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สำหรับกิจกรรม “Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน” นี้ เป็นไปตามแนวคิด “Living Community” ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการ PTT Station เป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ แนวคิด OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตร่วมกันผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR ที่มีศักยภาพ รวมทั้งด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมเติบโตไปด้วยกันทั้งสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน