OR ยันปรับเกรดดีเซลเหลือบี6 มาตรการชั่วคราว ไม่กระทบต้นทุน

ผู้ชมทั้งหมด 685 

โออาร์ คาดยอดขายน้ำมันไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น เหตุเข้าสู่เข้าไฮซีซั่น ประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว รัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่ ปรับเกรดน้ำมันดีเซล บี10 และบี7 เป็น บี6 ไม่กระทบต้นทุน เหตุเป็นมาตตรการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ 11-31 ต.ค.นี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า แนวโน้มยอดขายน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่า ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเข้าสู่ไฮซีซั่นของทุกปีที่มีการเดินทางท่องเที่ยวในจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ยอดขายปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น จากมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะครอบคลุมจำนวนประชากร 70% ของประเทศ การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นได้

ขณะที่มาตรการปรับเกรดน้ำมันดีเซลจาก บี10(ผสมไบโอดีเซล 10%)  และบี7(ผสมไบโอดีเซล 7%) เป็น บี6 (ผสมไบโอดีเซล 6%) ช่วงระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค.นี้ ตามนโยบายของภาครัฐนั้น ที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงาน ได้เชิญผู้ค้าน้ำมันไปหารือถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในมาตรการดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายชนิดน้ำมันนั้น ก็ได้ให้เวลากับผู้ค้าน้ำมันในการเตรียมการเพื่อลดสต็อกน้ำมันบี10 และบี7 ลดลง ฉะนั้นก็จะไม่มีผลกระทบต่อต้นทุน

ส่วนระดับการดำเนินการ (operation) ด้วยระยะเวลาที่มีให้เตรียมการสต็อกในถังเก็บน้ำมันให้หมดก่อนที่จะเติมน้ำมันบี6 ลงไป ก็จะไม่กระทบเรื่องของ operation เช่นกัน เพราะมีระยะเวลาในการเตรียมตัว ประกอบกับมาตรการนี้ เป็นโครงการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค.นี้

นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ยังผ่อนปรนให้ในส่วนของ ตัวหัวจ่าย และป้าย สามารถใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้น้ำมันเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ง่ายขึ้นได้